பின்பற்றும் வழிமுறையின் உண்மைகளும் கண்மூடித்தனத்தின் வழிமுறைகளும்
Tamil Salaf
Comments: 6
Ths website great ..
i learn more..
mohamed sithick April 07, 2016
Assalamu alaikum
Mubarak April 07, 2016
This website great.....
I learn more....
Fathima hasna April 07, 2016
Assalamu alaikum
This website great....
I learn more....
Fathima hasna April 07, 2016
Assalamu alaikkum... ongaludayyal panihalum sila aakkangalum sirandhazu taan... bt neengal maarkatthai quran & hadess adippadayyil prechaaram seyya kuudiya aalimgalai thappaaha vimarsanam seyya kuudaazu naan kekkuran pj mattum enna quran sunnah vai pinpatrum madrasa laya padichaaru..? Avarda pattame enna? ulavi... ongada aakkala mattum suttha vaali maai kaatra mattha aakkala quran sunnah ku eazraanavarhal maai kaattanum izu taan vali ketta amaippuhalin mukkiyamaana aayuzam... neenaluhal mattum taan muslingal mattha ellarum mushrikhal ippadi taan kaatringa allahva payandhu kollungal... sari mushrik, kaafir endu suuniyattha namburavangalukku solrazukku aazaaram enna..? Thandha poochu... azu taan saabith sharaee vivaazatthula aazaram ketta neram velangichi vallal... theriyaati video va pooi paarunga... pooraze معتزلة kkalin vali aana kazaikkira vaarttha mattum taan matthazellam kuppa... thavaraaha solli irundhaal manichi kollunga azooda ongada vali keatta kaappaattha quran, sunnah vin adippadaiyil prechaaram seyyum arinjarhal meezu poi perachaaram, avazuuruhala parappi vida vendaam endru keattu kolhiren... indaki thowheed kaaran endaale oru mazippum illa. Quran sunnah adippadayyil seyatpattavarhal kuuda vilahi pooittaanga... izukkellam indha vali ketta pookku taan kaaranam... poiyyaaha yaarayum keattavarhal aakka vendaam ongada kolhaya uyir pikka...
Majidh Abdullah April 07, 2016
Nice sabjact
imrankhan April 07, 2016
Email again:
Add a comment
Name:
E-mail:
Comment: